ΒΙΒΛΙΑ

Α. ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

1904
1920
1924
1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΝ - ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ (ΑΘΗΝΑ)

1925
1928
1929
1. ANOIKTH ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Γ.Ο.Χ. (ΑΘΗΝΑ)
1952
1. ΥΠΟΜΝΗΜΑ Π.Θ.Ε.Ο.Κ. ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
1. ΤΑ ΣΑΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ - ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ (ΚΑΨΑΛΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ)
2005
1. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6) - ΑΡΧΙΜ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ (ΑΘΗΝΑ)

Β. ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ (ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΕΣ)

1.ΔΟΣΙΘΕΟΥ ΝΟΤΑΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (1641-1707)

α. ΤΟΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ (1682)
β. ΤΟΜΟΣ ΑΓΑΠΗΣ (1698)
γ. ΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΣ (1705)
δ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΥΣΑΝΤΩΝ (1715)


2.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ (1870-1955)


1.       ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ΤΟΥ 1935


γ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΘΗΝΑ 1929)2.       ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ 1935 (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ)
3.       ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ (1935 - 1955)
α. ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ 1935)
γ. ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ (1935)
δ. ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ (1935)
ε. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ (ΑΘΗΝΑ 31.12.1935)
στ. ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΘΗΝΑ 10.11.1936)
ι. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1938)
ια. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (31-1-1940)
ιδ. ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ – ΑΠΟΛΟΓΙΑΙ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΝ «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΝ Ε΄», «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ» ΚΑΙ «ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ» (ΑΘΗΝΑ 1941)
ιζ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΝ ΥΠΕΡ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (1945)
ιη. ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΚΟΤΤΑΡΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1947)
ιθ. ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 1948)
κ. ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ 1948)
κα. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1948)
κβ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ (ΑΘΗΝΑ 1948)
κγ. ΜΗΝΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΩΣΤΙΝΗ ΕΠΙ ΑΝΑΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΙΕΡΕΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1948)
κδ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1949)
κε. ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ 1949)
κστ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ 1949)
κζ. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Γ.Ο.Χ. ΚΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1950)
κη. ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ 1950)
κθ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (1-4-1951)
λ. ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗΝ ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΛΑΡΙΣΗΣ κ. ΔΟΡΩΘΕΟΥ (ΑΘΗΝΑ 1952)
λα. ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (ΒΟΛΟΣ 1952)
λγ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (ΒΟΛΟΣ 1953)
λδ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (15/28-7-1954)
λε. ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΑΘΗΝΑ 1955)
λστ. ΔΙΑΘΗΚΗ (ΑΘΗΝΑ 26-8-1955)


4.       ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
3. ΜΑΞΙΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΕΙΑΤΟΥ (+2009)
4. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ (1935-2007)

α. Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 1970 (Β΄ ΕΚΔΟΣΗ 2002 ΥΠΟ ΗΛΙΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)
β. ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 1971 (Β΄ ΕΚΔΟΣΗ 2002)
γ. ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ" Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΑΘΗΝΑ 1972
δ. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΝ ΤΟΜΠΡΟΝ Α΄, Β΄, Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΑΘΗΝΑ 1972 - 1973
ε. Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΑΘΗΝΑ 1972
στ. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΣΧΙΣΜΑ ΔΥΝΑΜΕΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ; ΑΘΗΝΑ 1973 (ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Β΄ ΑΘΗΝΑ 1975)
ζ. ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1973
η. ΟΤΑΝ ΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΝΩΝΤΑΙ... ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ... ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΑΘΗΝΑ 1973
θ. ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΩΜΕΝ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1974
ι. ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ) ΑΘΗΝΑ 1974
ια. ΟΝΤΩΣ "ΑΞΙΟΚΑΤΑΚΡΙΤΟΣ" ΚΑΙ "ΣΑΛΠΙΓΞ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ" ΑΘΗΝΑ 1975
ιβ. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1976
ιγ. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΓΙΟΜΑΧΟΥ ΜΟΝΑΧΗΣ ΑΘΗΝΑ 1976 (ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΝ ΜΟΝΑΧΗΝ ΑΘΗΝΑ 1976)
ιδ. ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ ΑΘΗΝΑ 1977
ιε. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ ΑΘΗΝΑ 1982 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡ. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ)
ιστ. ΑΒΒΑΚΟΥΜ Ο ΑΝΥΠΟΔΗΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1986
ιζ. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1987
ιη. ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ ΑΘΗΝΑ 1990 (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ Β΄ ΑΘΗΝΑ 1970)
ιθ. ΠΑΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟΝ ΑΘΗΝΑ 1991 (Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑ 2000)
κ. Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1998
κα. ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΑΘΗΝΑ 2001
κβ. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007
κγ. ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΘΗΚΟΝ; ΠΑΡΟΣ 2007

5. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (+2007)

ε. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΙ 1975
στ. Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ 1980
ζ. Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΘΗΝΑΙ 1981
η. ΑΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΙ 1982
ι. Ο ΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ 1982Γ. ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

1701
1872
1886

Δ. ΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΤΑ

3 σχόλια:

  1. Η ιστοσελίδα www.orthodoxienstasi.com δεν είναι ενεργή. Ακολούθως όλα τα βιβλία με παραπομπή στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμα. Εάν υπάρχουν νέοι σύνδεσμοι, παρακαλώ, διορθώστε τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. http://www.orthodoxienstasi.com/PDF/books/i%20ptoseis%20ton%20skotinon%20dinameon.pdf Θα ήθελα να μάθω πώς ανοίγει ο σύνδεσμος αυτός;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. http://www.orthodoxienstasi.com/PDF/books/i%20ptoseis%20ton%20skotinon%20dinameon.pdf πώς ανοίγει ο σύνδεσμος αδελφοί;

    ΑπάντησηΔιαγραφή